KEO EPOXY 1401

1.100.000

Keo Epoxy 1401 Là sản phẩm Epoxy 2 thành phần (A) và (B). Chuyển sử sụng trám vết nứt, khe nứt trong quá trình xử lý chống thấm. Sản phẩm khi khô có cứng cao, nhằm bịt kín và gia cố vết nứt, Cố định xy lanh bơm keo. kim bơm. Ngoài ra Keo Epoxy còn được ứng dụng cho các khác mục khác như trám nứt khe hở của các dạng bề mặt khác nhau.

Mua sản phẩm này