Thanh trương nở chống thấm là sản phẩm được ứng dụng cho quá trình xử lý chống thấm và chống rò rỉ của các hạng mục như: chống thấm mạch ngừng, chống thấm và chống rò rỉ cổ ống xuyên sàn, xử lý chống thấm các khe mạch, mối nối tiếp giáp của vách, tường… Sản phẩm có các kích thước đa dạng. Phù hợp với mọi loại hạng mục cần xử lý. Hàng chính hãng với chứng chỉ chất lượng đầy đủ